elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Niedziela 17.11.2019
Jesteś tutaj:

Majątek szkoły

STATUS PRAWNY - Zarząd Miasta Bolesławiec działając na mocy Uchwały Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych oraz Uchwały Nr VIII/55/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów stanowiących akt przekształcenia stwierdza, że staje się z dniem 1 września 1999 roku Szkołą Podstawową nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Ceramicznej 5 
o strukturze organizacyjnej klas I – VI.

 

FORMA PRAWNA - jednostka budżetowa gminy miejskiej.

 • Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska w Bolesławcu. 
 • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest właściwy kurator oświaty.

 

MAJATEK SZKOŁY - stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Szkoła dysponuje: 

Budynkiem o powierzchni 2279,37 m2 

Działką o powierzchni 1,1381ha

Posiada: 

 • 4 sal lekcyjnych;
 • 5 pracowni;  
 • 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu;   
 • 1 salę sportową;  
 • 1 bibliotekę (wypożyczalnia + czytelnia);  
 • 1 świetlicę;  
 • 1 gabinet pedagoga   
 • 1 gabinet pomocy przedlekarskiej;  
 • 1 gabinet dyrektora;   
 • 1 sekretariat;  
 • 1 pokój nauczycielski; 
 • 1 pomieszczenie administracyjne
 • pomieszczenia socjalne;  
 • zestaw boisk szkolnych.

 

WARTOŚĆ MAJĄTKU SZKOŁY

 • Wartość środków trwałych netto na dzień 30.03.2005 r. wynosi 3.937.518,14 zł .
 • Wartość pozostałych środków trwałych ( wyposażenie ) w użytkowaniu wynosi 116.940,24 zł , zbiory biblioteczne 16.198,62 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 05.12.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 182
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
05.12.2018
21:17:27
edycja
Administrator
Majątek szkoły
05.12.2018
21:16:19
dodanie
Administrator
Majątek szkoły